Javna dražba najdenih stvari

Eva Langeršek | 05.02.2013


vir: splet
Kadar posamezniki najdemo stvar na javnem mestu, načeloma želimo najti lastnika in mu stvar vrniti. Če se na predmetu ne nahaja noben identifikacijski podatek, je naša dolžnost, da odnesemo najdeno na najbližjo policijsko postajo. Kakšen postopek sledi, si preberite v današnjem članku. Objava o najdbi Policija na svojih spletnih straneh in na oglasni deski policijske postaje, na območju katere je bila stvar najdena, objavi seznam z opisom najdenih stvari, ki mora ostati objavljen najmanj 30 dni, določa Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi. Identifikacija stvari Ko policija pridobi podatke o domnevnem upravičencu ali če se iz znakov stvari ugotovi, kdo je upravičenec, ga obvesti o najdbi in datumu prijave najdbe ter ga pozove, da na določen dan identificira najdeno stvar in jo prevzame. Če upravičenec nima sedeža oz. prebivališča v območju policijske postaje, kateri je bila stvar izročena, se lahko najdena stvar zaradi izročitve pošlje s spisom policijski postaji, na območju katere ima upravičenec sedež oz. stalno ali začasno prebivališče. Policija izroči stvar upravičencu proti plačilu nastalih stroškov. [IMG ID=536 WIDTH=287 HEIGHT=146] Vir:ryanleak.com Lastninska pravica najditelja Policija domnevnega upravičenca v pozivu opozori, da se mora odzvati vabilu za identifikacijo stvari na določen dan oziroma obvestiti policijo, da bo to storil na kateri drugi dan do izteka enega leta od prijave najdbe, sicer se bo stvar štela za opuščeno in bo najditelj na njej pridobil lastninsko pravico. Po preteku enega leta od prijave najdbe stvari policija obvesti najditelja, da je pridobil lastninsko pravico na najdeni stvari, ker se upravičenec ni ugotovil oz. je izjavil, da je ne želi imeti več v lastnini, stvar pa se še vedno nahaja v hrambi pri policiji oz. najditelju. Lastninska pravica države Če najditelj po prejemu obvestila policije na nedvomen način izjavi, da stvari ne želi imeti v lastnini, se šteje stvar za opuščeno. Na stvari pridobi država z okupacijo lastninsko pravico. Stvar lahko ostane v posesti policije, lahko pa se proda na javni dražbi ali se brezplačno odstopi državnim organom ali humanitarnim organizacijam. [IMG ID=537 WIDTH=540 HEIGHT=321] Vir: blspi.org Javna dražba Javna dražba se izvede kot javna prodaja, pri kateri je prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki pristane na vnaprej določene pogoje in ponudi najvišjo ceno. Pred prevzemom stvari je dolžan plačati kupnino v roku 3 dni in predložiti potrdilo o plačilu, določa 13. člen Pravilnika o postopku z najdenimi stvarmi. Kupec glede prodane stvari nima pravic iz jamčevanja za napake stvari, zato lahko zapisano definiramo kot zaporedje treh dejanj – prišel, videl, kupil. Javna dražba se razglasi z oklicem na spletnih straneh policije in na oglasni deski policijske postaje ter policijske uprave, na območju katere je stvar hranjena. Od dneva objave oglasa do dneva izvedbe javne dražbe mora preteči najmanj 15 dni. Druga dražba Če stvari niso bile prodane na prvi dražbi, se okliče druga dražba. Izklicna cena stvari iz prve dražbe se lahko ob oklicu druge dražbe zniža za ustrezen odstotek, upoštevajoč število in vrednost prodanih stvari. Če na prvi dražbi ni bila prodana nobena stvar, se izklicna cena ne sme znižati pod polovico ocenjene vrednosti stvari iz prve dražbe. Eva Langeršek, diplomirana pravnica

  • 1175
Prikaži vse >
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
pravnica Eva Langeršek
Eva Langeršek
pravna svetovalka
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×